Rijschool TaktiekAlgemene Voorwaarden

Artikel 1 de rijinstructeur

1.1 De rijinstructeur is in het bezit van een geldige instructeurpas.

1.2 De rijinstructeur voldoet aan de eisen van het WRM.

1.3 De rijinstructeur past zijn lesstof zo goed mogelijk aan op de leerling.

1.4 Indien de les niet door kan gaan door ziekte van de rijinstructeur wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of eventueel mogelijk vervanging gezocht en aangeboden.

Artikel 2 de lesauto

2.1 De lesauto wordt juist onderhouden, APK gekeurd en is verzekerd en voldoet aan alle richtlijnen.

2.2 De leerling zal uitsluitend les krijgen in de bij de leerling bekende lesauto met uitzondering van eventuele schade, reparaties of onvoorzienbare uitval van de auto. Indien mogelijk wordt er een vervangend voertuig verzorgt.

Artikel 3 de leerling

3.1 De leerling is minimaal 16,5 jaar oud en in het bezit van een geldig legitimatie bewijs.

3.2 De leerling verstrekt alle nodige informatie die van toepassing is.

3.3 De leerling zorgt ervoor een les 24 uur minimaal van tevoren af te zeggen.

3.4 De leerling draagt zorg voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid.

3.5 De leerling machtigt de rijschool.

3.6 De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.

3.7 Indien de leerling artikel 3.2 en of 3.4 niet nakomt is het de rijschool toegestaan de afgesproken overeenkomst te beëindigen. Ook zijn de nadelige gevolgen voor de rijschool ontstaan uit het onthouden van de genoemde artikelen verhaalbaar op de leerling.

Artikel 4 het rijden  

4.1 Met een rijles uur duurt 60 minuten waarbij de instructeur indien nodig een pauze kan inlassen.

4.2 Een proefles wordt eenmalig gratis en vrijblijvend aangeboden. De duur van deze les is afhankelijk van de observatie die nodig is om een aanbeveling te maken.

4.3 Eventuele boetes die in de rijles worden gereden worden voldaan door de leerling.

4.4 Een rijles wordt minimaal 24 uur van tevoren af gezegd.

4.5 Het examen wordt onderling vastgesteld waarbij er kosten bij kunnen komen voor de afstand of in afwijking van een regulier examen.

4.6 Bij het niet kunnen doorgaan van een examen door het toedoen van de leerling dienen de kosten voor het examen gewoon voldaan te worden door de leerling.

4.7 De leerling kan pas een examen afleggen indien diegene in het bezit is van een geldige theorie.

4.8 De leerling draagt zorg voor een gezondheidsverklaring de leerling is aansprakelijk voor  eventuele onjuistheden of nalatige relevante informatie.

Artikel 5 de betalingen

5.1 De leerling draagt zorg voor de betalingen. Deze dienen vooraf voldaan te worden.

5.2 Eventuele betalingsregelingen worden met de rijinstructeur afgesproken en door de leerling nagekomen. Indien dit niet het geval is kan de les komen te vervallen waarbij er wel kosten gerekend worden.

5.3 Pakketafname dienen voorhand betaald te worden.

5.4 Examens worden direct na in planning betaald indien de kosten niet ruim voor het examen voldaan zijn komt het fysieke examen te vervallen maar dienen de kosten alsnog voldaan te worden.

Artikel 6 rechten

6.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.

6.2 Indien er een verschil ontstaat blijven de voorwaarden van kracht tot de rechter anders bepaald.

6.3 Alle conflicten worden voorgedragen aan de Nederlandse rechtbank er word geen gebruikt gemaakt  van commissies of dergelijke bij rijschool Taktiek.